Presentación en Santiago de Compostela

Torres, varas e demos. Os irmandiños da ría Muros-Noia, Noia, Ed. Toxosoutos, 2009, 190 pp

santiago

Entrevista La Voz de Galicia