1/ Introducción (con José Vilas Nogueira) a Dende Galicia: Marx. Homenaxe a Marx no 1º centenario da súa morte; Carlos BARROS, José VILAS (edits.), A Coruña, Edicións do Castro, 1985, pp. 7-8.

2/ Presentación das Actas do Congreso  Internacional “Xudeus e conversos na Historia” (Ribadavia, 14-17 de outubro de 1991), Xudeus e conversos na Historia, 2 vols., Carlos BARROS, edit.,  Santiago, La Editorial de la Historia, 1994,  tomo I, pp. 9-15.

3/ Presentación general a las Actas del I Congreso Internacional “A historia a debate” (Santiago, 7-11 de julio de 1993), Historia a debate, 3 vols., Santiago, Editorial Historia a Debate, 1995, pp. 7-10 (tomo I).

4 / Presentación de Historia a debate. Galicia, Santiago, Editorial Historia a Debate, 1996, p. 5.

5/ Presentación de Historia a debate. Medieval, Santiago, Editorial Historia a Debate, 1996, pp. 5-6.

6/ Presentación de Historia a debate. América Latina, Santiago, Editorial Historia a Debate, 1996, pp. 11-12.

7/ Introducción de ¡Viva El-Rei! Ensaios medievais, Vigo, Edicións Xerais, 1996, 273 pp.)

8/ Introducción en español a las Actas del II Congreso Internacional Historia a Debate (Santiago, 14-18 de julio de 1999), Historia a debate, 3 vols., Santiago, Editorial Historia a Debate, 2000, pp. 7-14 (tomo I).

9/ Presentación do número especial “Xudeus na Galiza” da revista-cb Raigame, Deputación de Ourense, nº 11, novembro 2000, p. 2.

10/ Presentación de José Antonio MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,  Os clérigos na Idade Media, Noia, Editorial Toxosoutos, 2001, pp. 7-8.

11/ Prólogo á reedición en galego  de Antonio LÓPEZ FERREIRO, D. Afonso VII, Rei de Galiza, e o seu aio o Conde de Traba (1885), Noia, Editorial Toxosoutos, 2006.
12/ “Manuel Barros, obra e fonte” , estudio introductorio a Manuel BARROS, O rapas da aldea. Memorias dun traballador (1918-1976), Santiago de Compostela, Fundación 10 de Marzo de CC. OO., 2008, pp. 19-77. [portada]
13/ “Diálogos de Historia Inmediata”, prólogo a Amelia GALETTI, Roberto TREVESSE, El pasado que aún no es historia,  Buenos Aires, Editorial Dunken, 2008, pp. 7-9.

14/ Prólogo a José Luis MONZANT, La conversión de K. La diatriba ideológica del poder, Maracaibo, Pierre Menard Editor, 2009.

15/ Introducción a las Actas del III Congreso Internacional Historia a Debate (Santiago, 14-18 de julio de 2004), Historia a debate. I. Reconstrucción, Santiago, Editorial Historia a Debate, 2009, pp. 7-19.

16/ Prólogo a José Luis MONZANT, La conversión de K. La diatriba ideológica del poder, Maracaibo, Pierre Menard Editor, 2009, pp. 19-53.

17/ Prólogo-reseña a José Luis MONZANT, “La conversión de K. La diatriba ideological del poder”, Historia Actual Online, Cádiz, nº 21, invierno 2010, pp. 206-214 (http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/index, revisión abril 2010).

18/ Review of Teófilo F. Ruiz, Review of Teófilo F. Ruiz, A King Travels: Festive Traditions in Late Medieval and Early Modern Spain, Princeton University Press, 2012 (http://www.academia.edu/3851663/Review_of_Teofilo_F._Ruiz_A_King_Travels_Festive_Traditions_in_Late_Medieval_and_Early_Modern_Spain_Princeton_University_Press_2012, revisión setiembre 2013).