Cartas a CB


Mensajes
 
Me encantaria que me dijese, si en Galigia governo algun rey que no fuese tambien de Leon Y Castilla, yo tengo entendido que el unico rey fue D. Garcia  hijo de fernando I de Castilla Leon Y Galicia, sobre el año 1160. Es una gran duda que tengo.

Gracias anticipadas.  
 
pacolopez

+++++++++
 
Paco, o que se formou claramente á longo da Idade Media é un reino de Galicia desde un punto de vista social, cultural e tamén instituciónal, que foi menguando en extensión hasta a Galicia actual, máis partes occidentais de León e Asturias.
 
Na punta do iceberg houbo de todo: reis privativos (v.g. García), reis que foron primeiro de Galicia e logo de León e Castela (v.g Afonso Raimundez), galegos que foron importantes reis de León e Castela (v.g. Afonso IX e Fernando II).
 
Saúdos,

Carlos Barros
Departamento de Historia Medieval e Moderna
Facultade de Xeografía e Historia
Universidade de Santiago de Compostela