Cartas a CB


Mensajes

 

Gracias pola tua contestación. Consultei o libro de Cid Rumbao, e este afirma na paxina 117 que ¨la guerra hermandina de Galicia que ocurrio en 1474, y no en 1467 como escriben algunos que confunden con ella la acción de las primeras hermandades¨. ¿Podrias facer o favor de aclararme esta afirmación, posto que na maioria dos libros aparece como derruida no 1467?
 
Un saúdo,
 
Xavier Feixoo

++++

Xabier:
 
Evidentemente, trátase dun erro, hai ducias de documentos que situan a revolta entre a primavera de 1967 e a primavera de 1469.

Respecto do seu unicio están, por exemplo, os ben coñecidos e publicados por  Ferro Couselo en A fala dos devanceiros, que nos permiten fixar a noticia do  primeiro derrubamento dunha fortaleza (Castelo Ramiro) o 22 de abril de  1467, a data máis axeitada sen dúbida para celebrarmos  o día da Galicia  irmandiña.
 
 Outro exemplo é o documento de Enrique IV do 6 de xullo de 1467, publicado  por Eduardo Pardo de Guevara, dando por bos os derrocamentos feitos e  ordenando os alcaldes das fortalezas asediadas pola Santa Irmandade a  deponer as armas...
 
Un saúdo,

Carlos Barros
Departamento de Historia Medieval y Moderna
Facultad de Geo. e Historia
15702 Santiago de Compostela
España
tel. 981 81 48 03
fax 981 81 48 97
E-mail: [email protected]
Web HaD: http://www.h-debate.com
Web personal: http://www.cbarros.com