Cartas a CB


Mensajes

 


Profesor Barros: remítolle este correo electrónico coa finalidade de solicitarlle información acerca dun persoaxe histórico que protagoniza o seu traballo "Rito e violación: dereito de pernada na Baixa Idade Media". Refírome a Fadrique Enriquez de Castro, conde de Trastámada, duque de Arjona e un longo etcétera. Quixera, si é posible, coñecer a posible bibliografía existente sobre o tema que vostede tratou no traballo antes mencionado. Se ten a ben respostar a esta mensaxe, con moito gusto explicareille polo miúdo o motivo do meu interés neste persoeiro. Ata daquela, reciba un cordial saúdo. Elena Gallego.

+++++++++++++++++++

Elena, tienes información sobre "Don Fadrique" en la Nobleza gallega en la Baja Edad Media del padre García Oro y Los Señores de Galicia de Eduardo Pardo de Guevara.

Un saludo

Carlos Barros
Departamento de Historia Medieval e Moderna
Facultade de Xeografía e Historia
Universidade de Santiago de Compostela
España
tel. 981 528058
fax 981 814897
móvil 669 338 176
[email protected] / [email protected]
www.cbarros.com
www.h-debate.com