BARROS, Carlos. Viva el-Rei! Ensaios Medievais. Vigo, Xerais, 1996. (269 pp.)

Reseña Faro da Cultura, Faro de Vigo, xoves, 26 de novembro 2009, p. VI

cbrr

cbrr2