Curso 1990/1991

 • “Historia Universal“ (Facultad de Filología, 1er curso).

Curso 1991/1992

 • “Xeografía e Historia de Galicia“ (E. U. de Profesorado de EGB, 3er curso)
 • “Historia das mentalidades: temas, fontes, métodos (I)“, Seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura“, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)“, “Historia da Arte“ (Facultad de Geo. e Historia).

Curso 1992/1993

 • “Historia Medieval“ (Facultad de Geo. e Historia, 2º curso)
 • “Historia das mentalidades: temas, fontes, métodos (II)“, Seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura“, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)“, “Historia da Arte“ (Facultad de Geo. e Historia).

Curso 1993/1994

 • “Metodología histórica e historiografía I“ (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)
 • “Historia Medieval de España“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Historiografía e Fontes da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)
 • “Metodología da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)
 • “Xeografía e Historia de Galicia“ (E. U. de Profesorado de EGB, 3er curso)
 • “O Rei imaxinario na Galicia baixomedieval“, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura“, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)“, (Facultad de Geo. e Historia)

Curso 1994/1995

 • “Metodología histórica e historiografía I“ (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)
 • “Metodología da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)
 • “Historia política e social do mundo medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 1er curso de lic. de Historia del Arte, plan nuevo)
 • “Xeografía e Historia de Galicia“ (E. U. de Profesorado de EGB, 3er curso)
 • “Historia de Galicia“ (E. U. de Profesorado de EGB, 2º curso, plan nuevo)
 • “Escolas históricas: crisis e debates actuais“, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura“, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)“, (Facultad de Geo. e Historia)
 • Seminario permanente Historia a Debate (Fac. de Geo. e Historia)

Curso 1995/1996

 • “Metodología histórica e historiografía I“ (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)
 • “Metodología histórica e historiografía II“ (Fac. de Filosofía, 2º curso, plan nuevo)
 • “Historia Medieval de Galicia“ (Fac. Geo. e Historia, 3er curso, plan nuevo)
 • “Historiografía e Fontes da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)
 • “Historia oral de los irmandiños, 1467-1674“, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura“, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)“, (Facultad de Geo. e Historia)

Curso 1996/1997

 • “Metodoloxía histórica da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 3er curso, plan nuevo)
 • “Tendencias historiográficas da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso, plan nuevo)
 • “Historiografía e Fontes da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)
 • “O cambio de paradigmas historiográficos na fin de século“, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura“, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)“ (Facultad de Geo. e Historia)

Curso 1997/1998

 • “Metodoloxía histórica da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)
 • “Tendencias historiográficas da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Sociedades Medievales II“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía I“ (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)
 • “O modelo cabaleiresco na Galicia baixomedieval“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 1998/1999

 • “Metodoloxía histórica da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)
 • “Tendencias historiográficas da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía I“ (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)
 • “Metodología histórica e historiografía II“ (Fac. de Filosofía, 2º curso, plan nuevo)
 • “Hacia un nuevo paradigma historiográfico“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 1999/2000

 • “Metodoloxía histórica da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)
 • “Tendencias historiográficas da Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía, 1er ciclo, plan nuevo)
 • “Realidade e mito do dereito de pernada na Idade Media“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2000/2001

 • “Metodoloxía histórica e técnicas historiográficas I“ (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)
 • “Tendencias historiográficas actuales I“  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía“ (Fac. de Filosofía)
 • “Realidade e mito do dereito de pernada na Idade Media“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2001/2002

 • “Tendencias historiográficas actuales I“  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía)
 • “Fontes para a Historia Medieval“ (Fac. Geo. e Historia)
 • “Humanización da natureza na Idade Media“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2002/2003

 • “Tendencias historiográficas actuales I“  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía)
 • “Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)
 • “Humanización da natureza na Idade Media“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2003/2004

 • “Tendencias historiográficas actuales I“  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía)
 • “Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)
 • “Humanización da natureza na Idade Media“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2004/2005

 • “Tendencias historiográficas actuales I“  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía)
 • “Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)
 • “Historia Medieval Universal” (materia compartida, Fac. Geo. e Historia)
 • “Xudeus e conversos na historia de Galicia“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2005/2006

 • “Tendencias historiográficas actuales I“  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Metodoloxía histórica e técnicas historiográficas I” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)
 • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía)
 • “Xudeus e conversos na historia de Galicia“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.

Curso 2006/2007

  • “Tendencias historiográficas actuales I“ (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
  • “Metodoloxía histórica e técnicas historiográficas I” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)
  • “Metodología histórica e historiografía “ (Fac. de Filosofía)
  • “Xudeus e conversos na Galicia medieval e moderna“, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia“.
  • “A sociabilidade académica na era global” (Curso de Especialización USC) “Historia, teoría e método das Humanidades e Ciencias Sociais)
  • Director del Curso de Especialización “Historia, teoria e método das Humanidades e Ciencias Sociais” de la Universidad de Santiago de Compostela (2006-2007)
  • “Tendencias historiográficas actuales I”  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
  • “Textos históricos medievais” (Fac. Geo. e Historia)
  • “Metodología histórica e historiografía ” (Fac. de Filosofía)
  • “Xudeus e conversos na Galicia medieval e moderna”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.
  • “A sociabilidade académica na era global” (Curso de Especialización USC) “Historia, teoría e método das Humanidades e Ciencias Sociais)
  • Director del II Curso de Especialización “Historia, teoria e método das Humanidades e Ciencias Sociais” de la Universidad de Santiago de Compostela (2007-2008)

Curso 2008/2009

 • Año sabático
 • “A sociabilidade académica na era global” (Curso de Especialización USC) “Historia, teoría e método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • Director del III Curso de Especialización “Historia, teoria e método das Humanidades e Ciencias Sociais” de la Universidad de Santiago de Compostela (2007-2008)

Curso 2009/2010

 • “Historiografía xeral” (Fac. Geo. e Historia, 3º curso)
 • “Textos históricos medievais” (Fac. Geo. e Historia)
 • “Metodología histórica e historiografía ” (Fac. de Filosofía)
 • “Tendencias historiográficas actuales I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Métodos y técnicas de investigación histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (IV Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “Historia, Ciencias Sociais e Educación II” (Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria USC)
 • “Tendencias historiográficas actuales I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Métodos y técnicas de investigación histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (V Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “A Europa medieval. Perspectiva econômico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2010/2011

 • “Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (V Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “A Europa medieval. Perspectiva econômico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2011/2012

 • “Sociedades medievais I” (Fac de Geo. e Historia)
 • “Fontes para a historia medieval” (Fac de Geo. e Historia)
 • “A sociabilidade académica na era global” (VI Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “A Europa medieval. Perspectiva económico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2012/2013

 • “Sociedade e poder na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “Mentalidade, identidade e xénero na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (VII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “A Europa medieval. Perspectiva económico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2013/2014

 • “Historia e cultura na época medieval” (Fac. Geo. e Historia, 1º curso)
 • “Sociedade e poder na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (VIII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “Identidade galega na Historia Antiga e Medieval” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2014/2015

 • “Historia e cultura na época medieval” (Fac. Geo. e Historia, 1º curso)
 • “Sociedade e poder na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (VIII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “Identidade e nacionalidade na Europa Medieval” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2015/2016

 • “Historia medieval de los Reinos Hispánicos” (Fac. Geo. e Historia, 3º curso)
 • “A sociabilidade académica na era global” (VIII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)
 • “Identidade e nacionalidade na Europa Medieval” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 1994/Actualidad

  • Director del Seminario Permanente Historia a Debate. Ubicado en el Instituto Padre Sarmiento (CSIC) desde su inicio en el curso 1994/1995 hasta su traslado en 2004 a la Facultad de Geografía e Historia (USC), se transmite “on line” desde 1999 (más información en Intercambio)

Curso 2006/Actualidad

 • Director del Curso de Especialización “Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais” de la Universidad de Santiago de Compostela (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014)