Curso 1990/1991

“Historia Universal” (Facultad de Filología, 1er curso).

Curso 1991/1992

“Xeografía e Historia de Galicia” (E. U. de Profesorado de EGB, 3er curso)

“Historia das mentalidades: temas, fontes, métodos (I)”, Seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura”, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)”, “Historia da Arte” (Facultad de Geo. e Historia).

Curso 1992/1993

“Historia Medieval” (Facultad de Geo. e Historia, 2º curso)

“Historia das mentalidades: temas, fontes, métodos (II)”, Seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura”, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)”, “Historia da Arte” (Facultad de Geo. e Historia).

Curso 1993-1994

“Metodoloxía histórica e historiografía I” (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)

“Historia Medieval de España” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Historiografía e Fontes da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)

“Metodoloxía da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)

“Xeografía e Historia de Galicia” (E. U. de Profesorado de EGB,  3er curso)

“O Rei imaxinario na Galicia baixomedieval”, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura”, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)”, (Facultad de Geo. e Historia)

Curso 1994/1995

“Metodoloxía histórica e historiografía I” (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)

“Metodoloxía da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)

“Historia política e social do mundo medieval” (Fac. Geo. e Historia, 1er curso de lic. de Historia del Arte, plan nuevo)

“Xeografía e Historia de Galicia” (E. U. de Profesorado de EGB,  3er curso)

“Historia de Galicia” (E. U. de Profesorado de EGB,  2º curso, plan nuevo)

“Escolas históricas: crisis e debates actuais”, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura”, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)”, (Facultad de Geo. e Historia)

Seminario permanente Historia a Debate (Fac. de Geo. e Historia)

Curso 1995/1996

“Metodoloxía histórica e historiografía I” (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)

“Metodoloxía histórica e historiografía II” (Fac. de Filosofía, 2º curso, plan nuevo)

“Historia Medieval de Galicia” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso, plan nuevo)

“Historiografía e Fontes da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)

“Historia oral de los irmandiños, 1467-1674”, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura”, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)”, (Facultad de Geo. e Historia)

Curso 1996/1997

“Metodoloxía da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso, plan nuevo)

“Tendencias historiográficas actuais da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso, plan nuevo)

“Historiografía e Fontes da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 5º curso)

“O cambio de paradigmas historiográficos na fin de século”, seminario del 3er ciclo de los programas de doctorado: “Idade Media: sociedade e cultura”, “Economía e sociedade na historia (séculos XI-XX)” (Facultad de Geo. e Historia)

Curso 1997/1998

“Metodoloxía da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)

“Tendencias historiográficas actuais da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Sociedades Medievales II” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía I” (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)

“O modelo cabaleiresco na Galicia baixomedieval”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 1998/1999

“Metodoloxía da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)

“Tendencias historiográficas actuais da Historia Medieval”  (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía I” (Fac. de Filosofía, 1er curso, plan nuevo)

“Metodoloxía histórica e historiografía II” (Fac. de Filosofía, 2º curso, plan nuevo)

“Hacia un nuevo paradigma historiográfico”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 1999/2000

“Metodoloxía da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)

“Tendencias historiográficas actuais da Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía, 1er ciclo, plan nuevo)

“Realidade e mito do dereito de pernada na Idade Media”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2000/2001

“Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Realidade e mito do dereito de pernada na Idade Media”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2001/2002

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)

“Humanización da natureza na Idade Media”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2002/2003

“Tendencias historiográficas actuales I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)

“Humanización da natureza na Idade Media”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2003/2004

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)

“Humanización da natureza na Idade Media”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2004/2005

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Fontes para a Historia Medieval” (Fac. Geo. e Historia)

“Historia Medieval Universal” (Fac. Geo. e Historia)

“Xudeus e conversos na historia de Galicia”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2005/2006

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Xudeus e conversos na historia de Galicia”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

Curso 2006/2007

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 3er curso)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Xudeus e conversos na Galicia medieval e moderna”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

“A sociabilidade académica na era global” (I Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

Curso 2007/2008

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Textos históricos medievais” (Fac. Geo. e Historia)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“Xudeus e conversos na Galicia medieval e moderna”, seminario del 3er ciclo del programa de doctorado “Economía e sociedade na historia”.

“A sociabilidade académica na era global” (II Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

Curso 2008/2009 (Ano sabático)

“A sociabilidade académica na era global” (III Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

Curso 2009/2010

“Historiografía xeral” (Fac. Geo. e Historia, 3º curso)

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Textos históricos medievais” (Fac. Geo. e Historia)

“Metodoloxía histórica e historiografía” (Fac. de Filosofía)

“A sociabilidade académica na era global” (IV Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“Historia, Ciencias Sociais e Educación II” (Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria USC)

“A Europa medieval. Perspectiva econômico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2010/2011

“Tendencias historiográficas actuais I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“A sociabilidade académica na era global” (V Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“A Europa medieval. Perspectiva econômico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2011/2012

“Sociedades medievais I” (Fac de Geo. e Historia)

“Fontes para a historia medieval” (Fac de Geo. e Historia)

“A sociabilidade académica na era global” (VI Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“A Europa medieval. Perspectiva económico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2012/2013

“Sociedade e poder na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“Mentalidade, identidade e xénero na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“A sociabilidade académica na era global” (VII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“A Europa medieval. Perspectiva económico-social” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2013-2014

“Historia e cultura na época medieval” (Fac. Geo. e Historia, 1º curso)

“Sociedade e poder na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“A sociabilidade académica na era global” (VIII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“Identidade e nacionalidade na Europa Medieval” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2014-2015

“Historia e cultura na época medieval” (Fac. Geo. e Historia, 1º curso)

“Sociedade e poder na Idade Media” (Fac. Geo. e Historia, 4º curso)

“A sociabilidade académica na era global” (VIII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“Identidade e nacionalidade na Europa Medieval” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

Curso 2015-2016

“Historia medieval de los Reinos Hispánicos” (Fac. Geo. e Historia, 3º curso)

“A sociabilidade académica na era global” (VIII Curso de Especialización USC Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais)

“Identidade e nacionalidade na Europa Medieval” (Master Universitario en Estudos Medievais Europeos USC)

 

Director del Curso de Especialización “Historia, Teoria e Método das Humanidades e Ciencias Sociais” de la Universidad de Santiago de Compostela (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

 

Director del seminario permanente Historia a Debate. Ubicado en el Instituto Padre Sarmiento (CSIC) desde su inicio en el curso 1994/1995 hasta su traslado en 2004 a la Facultad de Geografía e Historia (USC).

 

Este seminario se transmitió online desde 1999 hasta 2008 a través de www.h-debate.com.

 

Profesores que han participado:

Curso 1996/1997: José Luis Falguera (Univ. Santiago), Hubert Watelet (Univ. Otawa), Cristina Godoy (Univ. Rosario), Carlos Astarita (Univ. Buenos Aires).

Curso 1997/1998: Adeline Rucquoi (CNRS), Ferdinand Opll (Archivo Histórico de Viena), Norman Simms (revista “Mentalities”, Univ. Waikato, Nueva Zelanda), Alisa Ginio (Univ. Tel Aviv).

Curso 1998/1999: Israel Sanmartín (Instituto Padre Sarmiento), José A. Martínez (Universidad de Santiago), Ezequiel Abásolo (Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos, Aires), Hebe Pelosi (Universidad Católica Argentina, Buenos Aires), Carmen Almodóvar (Universidad de La Habana), Dario G. Barriera (Universidad de Rosario), Luis Miguel Glave (Universidad de San Marcos, Lima), Miguel Marín (Universidad  de las Islas Baleares), Georg Scheibelreiter  (Universidad de Viena), Hugo Biagini (Universidad de La Plata), Nelly R. Porro (Universidad de Buenos Aires); José Miguel Somoza (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid).

Curso 1999/2000: Jorge López Arévalo (Universidad Autónoma de Chiapas), Carlos Barros (Université de Saint-Jacques de Compostelle), Sergio Guerra Vilaboy (Universidad de La Habana); Teófilo F. Ruiz (University of California, Los Ángeles); John Dagenais (University of California, Los Ángeles); Norma de los Ríos (Universidad Nacional Autónoma de México).

Curso 2000/2001: Armênia María de Souza (Universidade Federal de Goiás, Brasil), Tomás Várnagy (Universidad de Buenos Aires), María Adela Suayter (Universidad de Tucumán, Argentina).

Curso 2001-2002: Luis Reis Torgal (Univesidade de Coimbra), Juan Eduardo Romero (Universidad del Zulia, Venezuela), Carlos Barros (videoconferencia con Instituto Tecnológico de Monterrey)

Curso 2002-2003: Sergio Guerra (Universidad de La Habana), Cristina Flórez (Universidad de Lima, Universidad de San Marcos, Perú), Paul Servais (Université Catholique de Louvain).

Curso 2004-2005: Alejandro Estrella (Universidad de Cádiz)

Curso 2006-2007: Luiz Sérgio Duarte da Silva (Universidade Federal de Goiás, Brasil), Juan Andrés Bresciano (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay), María Elvira Sagarzazu (Universidad de Rosario, Argentina); Seminario de Historia a Debate de la Ciudad de México (Escuela Nacional de Antropología e Historia, 17/5/07 y 27/8/07)

Curso 2007-2008: Roberto Greci (Universidad de Parma, Italia), Juan Andrés Bresciano (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay), Beatrice Borghi (Universidad de Bolonia, Italia).

Curso 2010-2011: Marinés Carzólio (Universidades de Rosario y La Plata, Argentina).

Curso 2014-2015: Werner Thomas (Universidad Católica de Lovaina, Leuven),

Curso 2015-2016: Baudouin Van den Abeele (Universidad Católica de Lovaina, Louvain-la-Neuve).

 

Tutor del programa Intercampus España/América Latina (1996-2003)

 

Curso 1996/1997

Profesor:

José Giraldo Vinci de Morais Universidade Estadual Paulista, Brasil)

Estudiantes:

María Florencia Gutiérrez (Universidad de Tucumán, Argentina)

Daniela Wagner (Universidad de Río Cuarto, Argentina)

Curso 1998/1999

Profesor: Dario G. Barriera (Universidad de Rosario, Argentina)

Estudiantes:

Emanuela Ribeiro (Instituto del Patrimonio Histórico Nacional, Brasil)

Diana Jaramillo Merino (Universidad de Antioquía, Colombia)

Curso 1999/2000

Profesor: Federico Adaya Leythe (Universidad Autónoma del Estado de México)

Estudiante:

Ernesto Pajares Rivera (Universidad de San Marcos, Perú)

Curso 2000/2001

Profesor:

Armênia María de Sousa (Universidade Federal de Goiás, Brasil)

Estudiante:

María Guillermina Antonucci Constantino (Universidad de Mar del Plata, Argentina)

Curso 2001/2002

Estudiante:

Javier Montoya (Universidad Nacional Pedagógica, Bogotá)

Curso 2002/2003

Profesor:

Cristina Flórez (Universidad de Lima, Universidad de San Marcos, Perú)

Estudiante:

Angélica Calvachi (Universidad Nacional Pedagógica, Bogotá)

 

Tutor del programa ERASMUS de la Comisión Europea desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2015-2016:

Universidad Santiago de Compostela/Université Louvain-la-Neuve

Universidad Santiago de Compostela/Università degli Studi di Parma

Universidad Santiago de Compostela/KULeuven

 

Tesis dirigidas

“La Historia según Fukuyama, 1989-1995”

Israel SANMARTÍN BARROS (abril 1997, tesis de licenciatura)

“O modelo eclesiástico segundo os sínodos medievais galegos (ss. XIII-XVI)”

José A. MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ (2 marzo 2000, tesis de licenciatura)

“El Debate Fukuyama y el futuro de la historia”

Israel SANMARTÍN BARROS (28 julio 2006, tesis doctoral, Apto Cum Laude)

“Mentalidade e realidade social na nobreza galega: os Andrade de Pontedeume (1160-1540)”

José Francisco CORREA ARIAS (29 enero 2008, tesis doctoral, Apto Cum Laude)

“Historiografía, memoria e historia de la guerrilla mexicana (1967-1982)”

Arturo Luis ALONZO PADILLA (1 octubre 2015, tesis doctoral, Sobresaliente)

“La conflictividad social en la Galicia medieval (siglo XIII-XIV)”,

Xan PEREIRA OCAMPO (9 julio 2019, tesis doctoral, Apto Cum Laude)

 

Otros trabajos

DEAs

“Fernán Pérez o Bó: mentalidade cabaleiresca e realidade social”. José Francisco CORREA ARIAS (Curso 2002-2003, sobresaliente)

“Didáctica de la Historia en el siglo XX”. Miguel David HERRERA LAGE (Curso 2007-2008, sobresaliente)

TADs

“Historia de las mentalidades e historia de la criminalidad: una aproximación metodológica”. M.M.V. (Curso 1999-2000, matrícula de honor).

“Introducción a la historiografía poscolonial”. A.V.E. (Curso 2001-2002, sobresaliente).

“Precedentes medievais para unha historia mixta como unha historia global”. B.P.S. (Curso 2004-2005, sobresaliente)

“Aproximación bibliográfica a la casa Soutomaior”. S.C.M. (Curso 2009-2010, sobresaliente)

“Historiografía del movimiento obrero en Galicia. Siglo XX”. X.N.P.O (Curso 2010-2011, sobresaliente)

“Nobleza y mentalidad en la Baja Edad Media”. A. F. P. (Curso 2010-2011, sobresaliente)

TFMs

Pedro RODRIGUEZ PAPILLÓN, “A fortaleza medieval: historia, arte e arqueología” (Curso 2010-2011)

José Emilio VICENTE CANEDA “Educación, comunicación e cultura na Galicia medieval” (Curso 2010- 2011)

Xan NICANOR PEREIRA DOCAMPO, “La conflictividad social en la Galicia medieval desde el punto de vista historiográfico” (Curso 2011-2012)

Andrés GARCÍA CID, “Historiografía do franciscanismo en Galicia na Idade Media” (Curso 2013-2014)