Publicado en

O papel da historiografía galeguista no descubrimento e a mitificación da revolta dos irmandiños, 1467-1469.
Como constrúe a historiografía o seu obxecto: os irmandiños de Galicia.

Publicado en

El papel de la historiografía galleguista en el descubrimiento y la mitificación de la revuelta de los irmandiños, 1467-1469.

Publicado en

Uso alternativo, social, político e mental, da xustiza entre vasalos e señores nas revoltas medievais.

Publicado en

Acerca de la utilización alternativa durante la Edad Media del poder de la justicia entre vasallos y señores en conflicto.